Skrevet:

25. maj 2009

Forfatter:

Rasmus Johnsen

Intelligente ruter – program workshop

ACTIVE insitute er i færd at samle interessenter inden for det, vi pt. kalder Intelligente Ruter. I første omgang med henblik på en workshop, som kommer til at foregå i Århus d. 23/6. Program følger.

Formålet er at tage første skridt i en proces, der handler om at skabe en platform for videndeling samt ide- og erfaringsudveksling inden for området. Endvidere vil vi meget gerne i fællesskab med interessenterne forsøge at komme tættere på en definition af domænet og endelig vejre stemningen mht. muligheder for samarbejde om innovationsprojekter.

Ved intelligens forstår vi indledningsvis det at tilføre stisystemer og ting i relation til stisystemer et virtuelt lag, som på den ene eller den anden måde gør strækningen til væsentlig mere (og dermed mere interessant, spændende, oplevelsesrig) end det, vi normalt forstår ved en sti eller et stisystem.

Opdateret:

Workshop
Intelligente ruter – stisystemer, bevægelse og oplevelse
23. juni, 12.00-16.00
ACTIVE institute, Dalgas Avenue 4, 8000 Århus C

Program:
12.00-12.30 Velkomst og præsentation
NB!! Forberedelse: Vær venligst klar til på 30 sekunder at svare på, hvad intelligente ruter er for dig og din organisation.

Opdateret: Se resultatet …

12.30-13.30: Udlevering af mulepose samt udendørs praktisk event

Opdateret: Se hvad der kom ud af det …

13.30-14.00: Frokost til oplæg ved ACTIVE institute om netværksdannelse i relation til intelligente ruter.
Rasmus Johnsen om ”nye medier i idrættens verden”
Jens Bundgaard om ”udendørs motion og strategisk idrætsfremme”

14.00-15.30: Erfaringsopsamling og konceptudvikling

Rotation mellem tre debatter:

a) Hvad kan og vil vi opnå med intelligente ruter – effekter
b) Teknologiske muligheder og ønsker – datagrundlag og erhvervspotentiale
c) Konkrete projekter – brugerinvolvering

Opdateret: Se resultatet …

15.30-16.00 Etablering af tværgående netværksaktivitet mod fremtidige projekter
Fælles forståelse af intelligente ruter national best practise som baggrund for fælles aktiviteter.

Arrangør: ACTIVE institute

Sted: Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 8000 Århus, mødelokale 345 (3. sal). Se vedlagte kort.

Deltagere:

 • Nyheder

 • Blog

 • Kontakt

  ACTIVE institute
  Dalgas Avenue 4
  8000 Aarhus C

  hg@activeinstitute.dk
  ACTIVE +45 87 16 84 19
  Testcenter +45 23 23 41 45
  www.activeinstitute.dk