løbere kopi

Skrevet:

7. august 2015

Forfatter:

Jesper Mortensen

Effekt af styrketræning på præstationsevnen hos veltrænede udholdenhedsatleter

Formål

Præstationsevnen hos veltrænede atleter i udholdenhedsidrætter såsom langdistanceløb, cykling og triatlon er bl.a. bestemt af den maksimale iltoptagelse og laktattærsklen, men også af økonomien og udholdenhedsspecifik muskeleffekt. Økonomien er et udtryk for energiforbruget ved en given løbehastighed eller watt-belastning mål ved iltoptagelsen, og udholdenhedsspecifik muskeleffekt er det neuromuskulære systems evne til hurtigt at producere kraft efter en lang periode med høj intensivt arbejde. Disse kan potentielt forbedres ved styrketræning. En oversigtsartikel fra 2014 har gennemgået den eksisterende litteratur på området.

Metode

Forskerne søgte i en række databaser efter videnskabelige artikler, der omhandlede effekten af styrketræning på præstationsevnen hos veltrænede udholdenhedsatleter.
Inklusionskriterierne var, at:

 • forsøgspersonerne skulle være trænede udholdenhedsatleter (≥ 6 måneders udholdenhedstræning, ≥ 6 timer pr. uge, VO2 max ≥ 50 ml/min/kg)
 • styrketræningsinterventionen skulle være ≥ 5 uger
 • der skulle indgå kontrolgrupper

Resultater

Forskerne fandt 26 artikler, hvoraf 8 havde undersøgt løbere, 9 havde undersøgt cykelryttere, 6 havde undersøgt langrendsløbere og 3 havde undersøgt triatleter. Gennemgangen af artiklerne viste, at styrketræning øger økonomien, udholdenhedsspecifik muskeleffekt og præstationsevnen, dog mest udpræget i løb.

Konklusion

Undersøgelsen viste, at inkludering af styrketræning (maksimal, eksplosiv og ballistisk) i veltrænede udholdenhedsatleters træning kan øge økonomien, udholdenhedsspecifik muskeleffekt og præstationsevnen. Der gøres opmærksom på, at det er vigtigt at tage højde for varigheden af træningsprogrammet, atletens styrkeniveau og valg af træningsøvelser herunder hastighed i udførelsen og belastning.

Perspektivering

Fremtidige studier bør inkludere valide styrkeevalueringer ved forskellige hastigheder og fokusere på programmeringen af styrketræningen (øvelser, belastning og hastighed) over længerevarende interventionsperioder (> 6 måneder) for optimal transfer til præstationsevnen.

Reference

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24532151

 • Nyheder

 • Blog

 • Kontakt

  ACTIVE institute
  Dalgas Avenue 4
  8000 Aarhus C

  hg@activeinstitute.dk
  ACTIVE +45 87 16 84 19
  Testcenter +45 23 23 41 45
  www.activeinstitute.dk