Skærmbillede 2015-08-26 kl. 12.40.57

Skrevet:

26. august 2015

Forfatter:

Jesper Mortensen

The Physiology of Mountain Biking

Formål

Mountain biking (MTB) er en populær udendørs fritidsaktivitet og sport. En oversigtsartikel fra 2007 har undersøgt det voksende antal fysiologiske studier inden for kompetetiv cross-country MTB. Målet var at sammenstille litteraturen på området og sætte en retning for fremtidige undersøgelser.

Overblik

Artiklen undersøger følgende emner:

 • De fysiologiske krav i cross-country konkurrencer
 • MTB rytteres fysiologiske profil
 • Sammenhængen mellem fysiologiske tests og MTB præstationsevnen
 • Tekniske færdigheder
 • Sæsonvariation i aerob fitness
 • Koststrategier

Sammenfatning

Cross-country MTB er en krævende udholdenhedssport, hvor det aerobe energisystem presses hårdt. Konkurrencerne karakteriseres typisk ved en vindertid på omkring 120 minutter (UCI), som gennemføres med en gennemsnitspuls tæt på 90 % af max-pulsen svarende til 84 % af den maksimale iltoptagelse (VO2-max). Mere end 80 % af løbstiden køres over laktattærsklen, hvilket relaterer sig til en intensiv startfase, stigninger, øget rullemodstand samt isometriske kontraktioner i arm og ben muskulatur for kontrol og stabilisering.

MTB rytteres fysiologiske karakteristika indikerer, at høj aerob effekt (kondition) og kapacitet (udholdenhed) er vigtige forudsætninger for at konkurrere på højt niveau. Forskellige parametre af aerob fitness (fx VO2-max og laktattærskel) er således relateret til præstationsevnen, hvorfor træning og test af disse er af afgørende betydning. Parametrenes sammenhæng til præstationsevnen er især tydelig, når der normaliseres for kropsvægt. Betydningen af anaerob effekt og kapacitet er mere uklar, men væsentlig at undersøge nærmere, da det kan have implikationer for test og træning.

MTB rytteres power-to-weight ratio og antropometrisk karakteristika (højde, vægt og fedtprocent) er identiske med data rapporteret for bjergryttere og crossryttere (all-terrain), hvor særligt en lav fedtprocent (relativ kropskomposition) synes at være vigtig for præstationsevnen i MTB.

Antallet af undersøgelser, der har beskæftiget sig med fysiologiske betydning af tekniske færdigheder, sæsonvariation i aerob fitness og koststrategier specifikt i MTB er mere begrænset, hvorfor artiklen konkluderer at disse bør undersøges nærmere.

Reference

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17190536

 • Nyheder

 • Blog

 • Kontakt

  ACTIVE institute
  Dalgas Avenue 4
  8000 Aarhus C

  hg@activeinstitute.dk
  ACTIVE +45 87 16 84 19
  Testcenter +45 23 23 41 45
  www.activeinstitute.dk