Skærmbillede 2016-01-08 kl. 11.39.38

Skrevet:

8. januar 2016

Forfatter:

Jesper Mortensen

Faktorer der påvirker Ironman triathlon performance

Formål

Artiklen opsummerer resultaterne fra en række videnskabelige studier af performance i Ironman triathlon med henblik på at fastlægge potentielle prædiktorer (forudsigende variable) for race-performance hos mænd og kvinder.

Metode

Artiklen er et narrativt review baseret på artikler fra en søgning på den videnskabelige database PubMed, hvor der blev søgt på begreberne “Ironman”, “Triathlon” og “Performance”, hvilket resulterede i 76 artikler. Studier der havde undersøgt potentielle associationer mellem forskellige variable og performance blev udvalgt.

Resultater

Gennemgangen af artikelerne viste, at alder, erfaring, køn, uddannelse, oprindelse, bestemte antropometriske og fysiologiske karakteristika, pacing og performance i splitdisciplinerne var prædiktive for performance i Ironman triathlon (der var forskelle mellem kønnene i de antropometriske karakteristika). De vigtigste variable til at forudsige en hurtig Ironman racetid var:

 • alder på 30-35 år (kvinder og mænd)
 • en hurtig personlig bedste tid i triathlon på den olympiske distance (kvinder og mænd)
 • en hurtig personlig bedste tid i maraton (kvinder og mænd)
 • høj volumen og høj hastighed i træningen, hvor høj volumen var vigtigere end høj hastighed (kvinder og mænd),
 • lavt kropsfedt, lave hudfoldstykkelser og lav overarmsomkreds (kun mænd)
 • oprindelse fra USA (kvinder og mænd).

Konklusion

Ovenfor ses de vigtigste variable til at forudsige en hurtig Ironman racetid. Resultaterne kan fx bruges til at hjælpe atleter og trænere til at planlægge en Ironman triathlon karriere. Alder og tidligere erfaringer kan fx være vigtige i forhold til at finde det rigtige tidspunkt i livet for et skifte fra de kortere triathlondistancer til Ironman distancen.

Perspektivering

Fremtidge studier bør undersøge:

 • Fysiologiske og antropometriske karakteristika hos elite Ironman triathleter, der konkurrerer på verdensklasseniveau (de inkluderede studier har primært behandlet subelite triathleter og motionister).
 • Socioøkonomiske aspekter i Ironman triathlon, da det  primært er atleter fra første verdens lande, såsom USA, Tyskland, Australien m.fl., der konkurrerer i kvalifikationsstævner og til Ironman Hawaii.
 • Korrelationen mellem fysiologiske karakteristika og Ironman tider i forhold til  at forudsige performance.
 • Pacing under splitdisciplinerne ved Ironman Hawaii, for at forstå hvordan atleterne pacer.
 • Ironman triathleters baggrund i enten svømning, cykling eller løb, da en hurtig personlig bedste tid i maraton er en stærk prædiktor for Ironman performance.

Reference

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26346992

 • Nyheder

 • Blog

 • Kontakt

  ACTIVE institute
  Dalgas Avenue 4
  8000 Aarhus C

  hg@activeinstitute.dk
  ACTIVE +45 87 16 84 19
  Testcenter +45 23 23 41 45
  www.activeinstitute.dk