au_elitesport

ACTIVE career

Stort set alle elitesportsudøvere kan se frem til en erhvervskarriere, der skal strække sig over dobbelt så mange år som selve elitesportskarrieren. Kombinationen af elitesport og uddannelse eller anden forberedelse til erhvervskarrieren, også kaldet Dual career, er derfor en interessant livsstil for mange elitesportsudøvere. Dual career strategien bliver heller ikke mindre attraktiv af, at alt tyder på, at sportslige resultater på ingen måde forringes af at have uddannelse eller tilsvarende sideløbende med sporten.

Elitesportsudøvere oplever dog ofte udfordringer med at balancere en dobbeltkarriere, hvor der optimeres og præsteres sportsligt, samtidig med at livet også byder på forberedelse til og indtræden i erhvervskarrieren. ACTIVE institute har derfor oprettet ACTIVE Career, som er en rådgivnings- og støttefunktion for netop de elitesportsudøvere, der ved siden af den sportslige karriere ønsker en sideløbende eller efterfølgende erhvervskarriere. ACTIVE Career er udviklet sammen med sportslige organisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsorganisationer og offentlige institutioner.

ACTIVE institute har stor erfaring med elitesportsudøveres indledning og gennemførelse af dual careers. På baggrund heraf beskrev ACTIVE institute, på bestilling fra Universitetsledelsen på Aarhus Universitet i 2010, hvordan elitesportsudøvere studiemæssigt bedst kan støttes af Aarhus Universitet i deres dobbelte karriereforløb. Det førte til, at Aarhus Universitet åbnede AU Elitesport i 2011 i samarbejde med ACTIVE institute. Siden opstarten af AU Elitesport har alle opgaver vedrørende etablering og drift har været outsourcet til ACTIVE institute, for at sikre den bedste sammenhæng med sportens verden. I arbejdet om dual career har Team Danmark allerede fra opstart været en væsenligt sportslig samarbejdspartner, fordi flere undersøgelser tydede på, at de danske elitesportsudøveres uddannelsesmæssige rammer ikke matchede deres internationale konkurrenters.

ACTIVE Career har sat sig for både at bidrage til optimering og tydeliggørelse af elitesportsudøveres muligheder for at forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for at forberede sig til og indlede en karriere ved siden af og efterfølgende sporten.

Målet for ACTIVE Career er, at flere uddannelsesinstitutioner og erhvervsinteressenter tilslutter sig et samarbejde om elitesportsudøvere muligheder for at forberede og følge en attraktiv erhvervskarriere sideløbende med den sportslige. Alle elitesportsudøvere i Danmark skal herved kunne forfølge og forhåbentlig indfri deres fulde sportslige potentiale i løbet den sportslige karriere på en måde, hvor de både undervejs og efterfølgende kvalificeres til og får mulighed for at indlede og udvikle en attraktiv erhvervskarriere.

Samlet kan ACTIVE Careers ultimative mål beskrives ved, at elitesportsudøvere skal også kunne blive vindere i det lange løb.

 • Nyheder

 • Blog

 • Kontakt

  ACTIVE institute
  Dalgas Avenue 4
  8000 Aarhus C

  hg@activeinstitute.dk
  ACTIVE +45 87 16 84 19
  Testcenter +45 23 23 41 45
  www.activeinstitute.dk